Timing :- Nur to Prep 8:30-12:30, I-XII-7:20-1:40
 05:32 8 Sep

 JANMASHTAMI CELEBRATION